دربدر - derbeder

Kamus-u Fransevi دربدر derbeder maddesi. Sayfa:567


Qu'est-ce que derbeder دربدر, le sens du mot دربدر. A propos دربدر turque. Dictionnaire de langue ottomane

دربدر derbeder fransızca ne demek, دربدر anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

دربدر ماذا تقصد الفرنسية دربدر وسائل الفرنسية دربدر معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136 147 158 169 180 191 202 213 224 235 246 257 268 279 290 301 312 323 334