دردانه - dürdane

Kamus-u Fransevi دردانه dürdane maddesi. Sayfa:568


Qu'est-ce que dürdane دردانه, le sens du mot دردانه. A propos دردانه turque. Dictionnaire de langue ottomane

دردانه dürdane fransızca ne demek, دردانه anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

دردانه ماذا تقصد الفرنسية دردانه وسائل الفرنسية دردانه معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136 147 158 169 180 191 202 213 224 235 246 257 268 279 290 301 312 323 334