صوفی - sofi

Kamus-u Fransevi صوفی sofi maddesi. Sayfa:773


Qu'est-ce que sofi صوفی, le sens du mot صوفی. A propos صوفی turque. Dictionnaire de langue ottomane

صوفی sofi fransızca ne demek, صوفی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

صوفی ماذا تقصد الفرنسية صوفی وسائل الفرنسية صوفی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 130 141 152 163 174 185 196 207 218 229 240 251 262 273 284 295 306 317 328