مرمی - mermi

Kamus-u Fransevi مرمی mermi maddesi. Sayfa:1152


Qu'est-ce que mermi مرمی, le sens du mot مرمی. A propos مرمی turque. Dictionnaire de langue ottomane

مرمی mermi fransızca ne demek, مرمی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

مرمی ماذا تقصد الفرنسية مرمی وسائل الفرنسية مرمی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 161 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 293 304 315 326